Varovanje osebnih podatkov - GDPR

Uredba GDPR splošna uredba o varstvu osebnih podatkov GDPR

Podatki, ki jih zbiramo:

Ime, priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v primeru naročila (pogodbe – nakupa na daljavo), kar pomeni, da stranka osebno privoli v obdelavo podatkov.

Osebni podatki se obdelujejo za namen komuniciranja po e-pošti, sms-u ali telefonu z namenom obdelave naročila, odgovora na posameznikovo vprašanje ali povpraševanje. V primeru soglasja z obveščanjem o novih ponudbah na spletni strani www.gaia.si se osebni podatki obdelujejo z namenom obveščanja po e-pošti.

Če ste podali privolitev za obveščanje o novostih v spletni trgovini www.gaia.si hranimo vaš e-naslov trajno oz. do vašega preklica. Vpisane osebne podatke pri naročilu hranimo toliko časa dokler lahko www.gaia.si in posameznik drug proti drugemu uveljavljata pravne zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe oz. pet let od prenehanja veljavnosti pogodbe.

Po preteku obdobja hrambe osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, posameznik osebnih podatkov ni dolžan posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posreduje ne more prejeti blaga, storitev ali odgovora na svoje vprašanje, ter informacij o novostih na spletni strani. Katere podatke je potrebno posredovati je navedeno pri posameznem spletnem obrazcu.

Osebnih podatkov posameznikov ne posredujemo nepooblaščenim osebam, razen tistim, ki izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov, na podlagi pisne pogodbe s www.gaia.si spletno trgovino (Center Gaia, d.o.o.).

Pogodbeni izvajalci, ki jim posredujemo osebne podatke:

- Računovodski servis (Cifra-Zupanc & Co. podjetje za finančni inženiring d.n.o.)

- Dostava paketov (Pošta Slovenije d. o. o., DPD)

Pogodbeni obdelovalci, smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljalčevih (www.gaia.si) navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabljati za druge namene. Spletna trgovina www.gaia.si in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije.


Posameznik ima glede osebnih podatkov naslednje pravice:
Pravico, da od Centra Gaia, d.o.o. kadarkoli zahteva:

- Potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki
- Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije (namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki)
- Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
- Popravek netočnih osebnih podatkov

Omejitev obdelave, kadar:

- posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov in sicer za obdobje, ki upravljavcu www.gaia.si omogoča preveriti točnost osebnih podatkov.
- je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega posameznik zahteva omejitev njihove uporabe.
- Upravljalec www.gaia.si podatkov ne potrebuje več za namene obdelave jih pa posameznik potrebuje za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
- Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17. splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru kadar posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
- Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da posameznik te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri temu oviral
- Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši splošno uredbo o varstvu podatkov. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Preklic privolitve:

Privolitev je možno kadarkoli preklicati s poslano zahtevo na info@gaia.si. Po preklicu privolitve bo upravljavec www.gaia.si podatke učinkovito izbrisal, tako da podatkov ne bo več mogoče povezati s posameznikom.

Po preklicu privolitve posamezniku ne bomo več mogli zagotavljati storitev za izvedbo katerih potrebuje osebne podatke glede katerih je posameznik preklical privolitev.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljana pravic v zvezi z osebnimi podatki naslovi v elektronski obliki in sicer na info@gaia.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljana pravic v zvezi z osebni podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec www.gaia.si mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebni podatki odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in naj pozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Upravljavec www.gaia.si izvaja ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov, ki so prilagojeni tveganjem, ki jih obdelava osebnih podatkov predstavlja. Navedeni ukrepi so opredeljeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.