Iz česa sestoji življenje? Iz tega, kar iz njega napravimo.
                                                                                         Somesrset MaughamVIZIJA- ohranjati in spoštovati okolje 
- graditi dobre človeške in poslovne odnose
- razširiti sodelovanje skozi ozaveščanje ter uresničevanje skupnih vizij in ciljev, 
- doseči prepoznavnost storitev, pridelkov in izdelkov s skupnim nastopom na trgu.
 
  • vizija skozi smernice  EU

»Bioraznolikost- pestrost življenja na Zemlji ohranja naš planet uporaben za bivanje in lep. Od njega so odvisni naša hrana, energija, surovine, zrak in voda, ki omogočajo življenje ter poganjajo našo ekonomijo. In v tem naravnem okolju iščemo enako pomembne stvari kot so estetski užitek, umetniški navdih in obnovo.
EU je zavezan k ohranjanju biološke raznolikosti, ter za zaustavitev propada  biološke raznolikosti v EU do l.2020.
Tekom preteklih 25 let je EU zgradila obširno omrežje 26.000 zaščitenih področij v vseh državah članicah s površino več kot 750.000km², kar je 18% kopne površine EU. Znano je pod imenom  Natura 2000  in je kot največje zaščiteno področje na svetu ter kot dokaz pomembnosti, ki jo prebivalci EU pripisujejo bioraznolikosti.
Pravna podlaga za  Natura 2000  prihaja od Odloka o pticah  Birds directive
in Odloka o habitatu Habitats directive , ki oblikuje hrbtenico notranje politike EU o bio raznolikosti. Vendar zaščitena naravna okolja ne morejo uspevati v izolaciji: če hočemo ohraniti naravni blagor Evrope, potem se mora vzdrževati tudi politika kmetijstva, energije in transporta.«
                                                                          Prevod citata, vir: //ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

 

  • vizija skozi smernice Slovenije - Program Razvoja Podeželja 

PRP 2014–2020 se osredotoča na tri glavna področja, s katerimi bo Slovenija zagotavljala izboljšanje biodiverzitete (29 % vključenih kmetijskih zemljišč), stanje voda (25 % vključenih kmetijskih zemljišč) in tal (27 % vključenih kmetijskih zemljišč), konkurenčnost kmetijskega sektorja (3,4 % kmetijskih gospodarstev bo prejelo podpore za naložbe) in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij (kar 66 % prebivalstva bo vključenega v lokalne razvojne strategije in vzpostavljenih bo skoraj 600 novih delovnih mest), s čimer v največji meri odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.
                           Citat, vir: //www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
 
Za uresničitev zastavljene vizije je bistvenega pomena izpopolnjevanjem znanj ter uspešno obvladovanje izzivov sedanjosti in prihodnosti. 
Zato si prizadevamo še bolje spoznati želje in potrebe strank ter potrebe okolja tudi skozi sodelovanja in izobraževanja.

 

  • uresničevanje vizije s pomočjo KGZS Celje – oddelek Slovenj Gradec

Kmetijski svetovalci nudijo kmetom tehnološko svetovanje, izvajajo usposabljanja kmetov, izdelujejo poslovne načrte, pomagajo kmetom pri uveljavljanju najrazličnejših ukrepov kmetijske politike, pomagajo pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega in interesnega združevanja kmetov ter sodelujejo pri različnih projektih razvoja podeželja na lokalnem nivoju in  mednarodnih projektih.
                                                                 Citat, vir: //www.kmetijskizavod-celje.si/oddelek-za-kmetijsko-svetovanje
KONTAKTI
E-naslov: info@gaia.si
Telefon: 02 621 0001
Mobitel: 031 879 234
Splet:
www.gaia.si
  NASLOV
Center GAIA, d.o.o.
Tolsti vrh pri Mislinji 47
2382 Mislinja

Slovenija
  POSLANSTVO
VIZIJA
VREDNOTE

O PIŠKOTIH
POGOJI UPORABE
  spletna stran Evropske komisije namenjene EKSRP
Program razvoja podeželja - PRP
Aktivnosti v sklopu ARSKTRP - PRP
  

Izdelava spletnih strani  eorbit  2015 ©  Center Gaia, d.o.o.  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje

Center Gaia, ekologija, kmetijstvo

Keywords: ključne besede:

ekologija, kmetijstvo

Center Gaia, ekologija, kmetijstvo

ekologija, kmetijstvo