Stori, kar moreš - s tem, kar imaš, in tam, kjer si.
                                                                                   Theodore Roosevelt


AKTIVNOSTI V SKLOPU ARSKTRP - PRPNaziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11) - 2014, 2015
CILJI: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

PRIČAKOVANI REZULTATI: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

POVZETEK:
smo prejemnik neposrednih plačil  Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
za ukrepe:
- ukrep 11 (2014, 2014) - Ekološko kmetovanje
- podukrep 11.1 (2014, 2015) – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja

Glavne aktivnosti:
-        ves čas trajanja obveznosti izvajamo podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
-        opravljamo program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
-        uporabljamo  storitve svetovanja v času trajanja obveznosti,
-        vsako leto pridobimo certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES, 

VIZIJA  POSLANSTVO VREDNOTE

PRIDOBLJENI CERTIFIKATI

KONTAKTI
E-naslov: info@gaia.si
Telefon: 02 621 0001
Mobitel: 031 879 234
Splet:
www.gaia.si
  NASLOV
Center GAIA, d.o.o.
Tolsti vrh pri Mislinji 47
2382 Mislinja

Slovenija
  POSLANSTVO
VIZIJA
VREDNOTE

O PIŠKOTIH
POGOJI UPORABE
  spletna stran Evropske komisije namenjene EKSRP
Program razvoja podeželja - PRP
Aktivnosti v sklopu ARSKTRP - PRP
  

Izdelava spletnih strani  eorbit  2015 ©  Center Gaia, d.o.o.  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje

Center Gaia, ekologija, kmetijstvo

Keywords: ključne besede:

ekologija, kmetijstvo

Center Gaia, ekologija, kmetijstvo

ekologija, kmetijstvo